KARTFOLDER1Kartfoldern eller Visingsö Kartfolder som den också kallas, utkommer varje år i ny utgåva. Foldern trycks i 80.000 exemplar och finns på turistbyråerna och på en mängd andra platser på Ön och runt om i Grevskapet.

Kartfoldern är en populär produkt där besökarna i handen får en karta över ön, tydligt utmärkt med aktiviteter, vägar, sevärdheter, rastställen och mycket mycket mer. Kartan är behändig att ta med och innehåller också viss samhällsinformation, fakta över ön och kontaktuppgifter.

Sammankallande och ansvarig för Kartfoldergruppen är Gerd Wetter. Vill du vara med i kartan eller är du redan med men vill uppdatera dina uppgifter inför 2016 års utgåva?

Bokning och manus oss tillhanda senast 1 februari 2016 !  Mejla dina uppdateringar, frågor eller nytt manus till: gerd.wetter@gmail.com. 

Att vara med i Kartfoldern kostar, förutom ditt medlemskap i föreningen, 1500 kr.