Skärmavbild 2016-01-18 kl. 17.35.16Visingsö Skördefest går av stapeln i slutet av september varje år. 2016 är det helgen 17 -18 september som gäller. Skördefesten är ett mäkta populärt evenemang som drar tusentals besökare till ön den här aktuella helgen. Utställare och medverkande över hela ön.

Vill du delta i Visingsö Skördefest? Kontakta Gerd Wetter som är ansvarig och sammankallande för det här evenemanget/gruppen. gerd.wetter@gmail.com. 

Önskar du deltaga kostar det, förutom ditt medlemskap i föreningen, 1000 kr. Du får vara med i Skördefestens broschyr, på hemsidan www.visingsoskordefest.net med din information. Du blir dessutom försedd med en skylt i form att ett stort äpple, som du skall sätta vid din verksamhet den aktuella helgen.

Bokning och manus oss tillhanda senast 1 februari 2016 !  Mejla dina uppdateringar, frågor eller nytt manus till: gerd.wetter@gmail.com.  Gäller likaså om du medverkat förut men vill ha ändringar i dina texter.

Evenemanget är också beroende av volontärer, så är du intresserad av att hjälpa till under Skördefesten, kontakta oss. Vi behöver värdar i hamnområdena och hjälp med en hel del annat för att kunna ge våra besökare en bra och välkomnande upplevelse.