Visingsö är en levande landsbygd.

Vi vill skapa goda förutsättningar för hållbar turism och landsbygdsutveckling för Visingsö.
Föreningen företräder öns näringsliv i samverkansorgan och kan också vara huvudman för olika projekt på ön.
Vi vill, genom ett utvecklat arbetssätt, med mer delaktighet, ge mer utrymme för lokala värderingar, verka för ökad kunskap och förståelse för en hållbar utveckling samt inspirera till lokala initiativ och öka antalet medlemmar i näringslivsföreningen.
Föreningen ca 50 medlemmar och allt arbete drivs ideellt och alla som sitter i styrelsen driver näring av något slag på ön inom ett flertal olika branscher.

Bland våra Aktiviteter finns:
Ansvara för Visingsös turistfolder med karta över ön och med medlemsföretagen utmärkta. Foldern berättar också kortfattat om öns historia och dess sevärdheter.
Ansvara/finansiera/utveckla vår hemsida www.visingso.net
Deltagande i olika arbetsgrupper och projekt som till exempel Östra Vätterbranternas biosfärområde
Arbeta för att skapa samarbetsmöjligheter inom jordbruk/miljö/utveckling.Aktivt stödja start av nya företag. Deltagande i nätverkande grupper, t.ex. Smålands Turism, Jönköpings Kommun etc.

Föreningens stadgar: